Bizantologların Buluşma Noktası

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için bir iletişim ve paylaşım platformu


A communication and sharing platform for academics, researchers and students working in the Late Antiquity and the Byzantine periods

Bizantolog. nedir?

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasındaki iletişimi ve bağları güçlendirmeyi, etkileşimi ve işbirliğini artırmayı ve bilimsel bir sosyal ağ oluşturmayı hedefleyen bir sanal topluluktur.


What is Bizantolog.?

It is a virtual community that aims to strengthen the communication and ties between the academics, researchers and students working in the Late Antiquity and the Byzantine periods, to increase interaction and cooperation amongst them, and to create a scientific social network.

Etkinliklerimiz

Bizantolog. kuruluşundan bu yana Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan kurum, akademisyen ve araştırmacılarla işbirliği yaparak üyelerinin çalışmalarına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir.

Bizantolog. Üyeliği

Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, koruma ve restorasyon, kültürel miras yönetimi, müzecilik vb. disiplinlerde çalışmalar yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar platforma üye olabilirler.

Bizantolog. Yaz Okulları

Bizantolog. üyelerinin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz okulları düzenlemektedir.

Sosyal medyada Bizantolog.’u takip edin!

Powered by WordPress.com.