Bizantolog Pandemi Okuma Grubu

Coronavirus salgını nedeniyle fiziksel olarak izole olmak zorunda kaldığımız dönemde Bizantolog. üyeleri olarak yeni bağlar kurduk. Akademik olarak kendimizi geliştirmeye devam etmek ve karantina günlerinde bir araya gelebilmek amacıyla Bizantolog. Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’ni başlattık. Üyelerimizin önerdiği konuları ve seçtikleri okumaları katılımcılarla paylaştık. Her seferinde iki saati geçen oturumlarda, farklı disiplinlerden katılımcıların görüşleriyle ve kimi zaman da makale yazarlarının katılımıyla seçilen konuları tartışma fırsatı bulduk.

X. Okuma Etkinliği – 1 Temmuz 2020

Bizans Algısı

X. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nde konu, üyelerimiz Bilge Ar ve Şebnem Dönbekci’nin önerileriyle Bizans algısı ve çalışmaları olarak belirlenmiştir. Tartışma,  Helena Bodin’in “Whose Byzantinism – Ours or Theirs? On the Issue of Byzantinism from a Cultural Semiotic Perspective” isimli makalesi üzerinden yürütülmüştür.

Okumalar:

Bodin, H. 2016 “Whose Byzantinism–Ours or Theirs? On the Issue of Byzantinism from a Cultural Semiotic Perspective.” In The Reception of Byzantium in European Culture since 1500, edited by P. Marciniak and D. C. Smythe, 11-42. Routledge.

Marciniak, P. and D. C. Smythe. 2016. “Introduction.” In The Reception of Byzantium in European Culture since 1500, edited by P. Marciniak and D. C. Smythe, 1-8. Routledge.


IX. Okuma Etkinliği – 17 Haziran 2020

Kutsal İnsan

IX. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’ndeki tartışma konusu, üyemiz Kutlu Akalın’ın önerisiyle Peter Brown’ın kutsal insanlar tezi ve bu tezin metodolojik eleştirisi olarak belirlendi. 

Okumalar:

Brown, P. 2000. “Holy Man” In The Cambridge Ancient History Volume 14. Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425–600, edited by A.l Cameron, B. Ward-Perkins, and M. Whitby, 781-811. Cambridge: CUP. 

MacMullen, R. 2019. The Place of the Holy Man in the Later Roman Empire. Harvard Theological Review 112.1:1-32.

Kosinski, R. 2016. Holiness and Power: Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century. Boston: De Gruyter, 6-19. 


VIII. Okuma Etkinliği – 3 Haziran 2020

Manastırlar

VIII. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nde kutsal bir mekân ve ekonomik bir alan olarak Bizans manastırları tartışıldı.

Okumalar:

Talbot, A. M. 2007. “Founders’ Choices: Monastery Site Selection in Byzantium.” In Founders and Refounders of Byzantine Monasteries ed. by M. Mullett, 43-62. Belfast: Belfast Byzantine Enterprises. 

Popović, S. 2006. “The Byzantine Monastery: Its Spatial Iconography and the Question of Sacredness’. In Hierotopy: The Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia, ed. by A. Lidov, 150–85. Moscow: Indrik.


VII. Okuma Etkinliği – 27 Mayıs 2020

Geç Antik Çağ Yerleşimleri

VII. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nin konusu üyemiz Ali Özkan’ın önerisiyle Küçük Asya’da Geç Antik Çağ Kent ve Kırsal Yerleşimleri olarak belirlenmiştir. Bu okuma etkinliğinin ana hedefi, imparatorluk dönemi toplumsal hayatının pek çok yönünü etkilemiş olan kent organizasyonunun Geç Antik Çağ içerisindeki “proto-Bizantik” yerleşimlere evrilişini izlemektir.

Okumalar:

Grig, L. 2013. “Cities in the “long” Late Antiquity, 2000 – 2012 a survey essay,” UH 40/3:554-566.

Foss, C. 1977. “Archaeology and the “Twenty Cities” of Byzantine Asia,” AJA81/4: 469-486.

Şimşek, C. 2019. “Geç Antik Çağ’da Laodikeia.” İçinde Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, ed. C. Şimşek – Turhan Kaçar, 81-116. İstanbul: Ege Yayınları.

Ahrweiler, H. 1962. “L’Asie Mineure et les invasions arabes (VII – IX siècles),” RH227/1: 1-32.

Landstatte, S. 2019. “Ephesos from Late Antiquity until the Middle Ages: An Archaeological Introduction.” In Ephesos from Late Antiquity until the Middle Ages: Proceeding of the International Conference at the Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Istanbul 30th November – 2nd December 2012, ed. by S. Landstatter – P. Magdalino, 11-72. Wien: ÖAI.


VI. Okuma Etkinliği – 13 Mayıs 2020

Bizans’ta Deniz

VI. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği  konusu, Bizans’ta deniz, denizcilik ve gemiler olarak belirlenmiştir. Bizans toplumunun deniz kavramıyla olan ilişkisi denizcilik tarihi, politika, din ve ticaret bağlamında konuşulmuş, kullandıkları gemileri hem yazılı kaynak hem de arkeolojik materyal üzerinden incelenmiştir. 

Okumalar:

Browning, R. 1993. “The City and the Sea,” In The Greeks and the Sea, edited by S. Vryonis, Jr, 97- 112. New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas.

Van Doorninck, F. H. 2002. “Byzantine Shipwrecks.” In The Economic History of Byzantium: from the Seventh to the Fifteenth Century, edited by A. E. Laiou, 899-905. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Makris, G. 2002. “Ships.” In The Economic History of Byzantium: from the Seventh to the Fifteenth Century, ed. by A. E. Laiou, 91-100. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Inalcık, H. 1985. “The rise of the Turcoman maritime principalities in Anatolia, Byzantium, and the Crusades,” BF 9:179—217.


V. Okuma Etkinliği – 6 Mayıs 2020

Devşirme

V. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nin gündem maddesi devşirme malzeme kullanımı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Bizans’ta, Anadolu Selçukluları’nda ve Osmanlı’da devşirme malzeme kullanımına yönelik yaklaşımlar ve dönüştürücü etkisiyle devşirme sürecinin malzemeye kattığı yeni anlamlar, Bilge Ar’ın “Spolia usage in Anatolian rulers: A comparison of ideas for Byzantines, Anatolian Seljuqs and Ottomans” isimli makalesi ve “Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era” kitabının editörlerinden Ivana Jevtic’in yazdığı giriş metni üzerinden, bizzat iki yazarın da katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Okumalar:

Ar, B. 2015. “Spolia usage in Anatolian rulers: A comparison of ideas for Byzantines, Anatolian Seljuqs and Ottomans,” ITU A|Z 12/2: 3-17.

Jevtic, I. 2018. “Introduction.” In Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era, ed. by I. Jevtic and S. Yalman, 3-23. Istanbul: Anamed.


IV. Okuma Etkinliği – 29 Nisan 2020

Dördüncü Haçlı Seferi

IV. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nin konusu üyemiz Caner Togaç’ın önerisiyle IV. Haçlı Seferi’nin Bizans – Türk İlişkilerine İzdüşümleri olarak belirlenmiştir. Tartışma, Yusuf Ayönü’nün “Dördüncü Haçlı Seferi’nin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecine Etkisi” isimli çalışması üzerinden yürütülmüştür.

Okumalar:

Ayönü, Y. 2009. “Dördüncü Haçlı Seferi’nin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecine Etkisi,” Tarih İncelemeleri Dergisi 24/1:  5-20.


III. Okuma Etkinliği – 22 Nisan 2020

Cinsiyet

III. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’ni gündemi üyemiz Umut Var’ın önerisiyle Bizans cinsiyet çalışmaları, melekler ve hadımlar olmuştur. Melek ve hadımların ikonografik ve yazılı metinlerdeki betimlemeleri karşılaştırılmıştır.

Okumalar:

Casey, D. 2013. “The Spiritual Valency of Gender in Byzantine Society.” In Questions of Gender in Byzantine Society, ed. by B. Neil and L. Garland, 167-182. Farnham: Ashgate Publishing.

Brown, A.R. 2007. “Painting the Bodiless: Angels and Eunuchs in Byzantine Art and Culture.” Paper given at Sexualities: Bodies, Desires, Practices, 4th Global Conference.


II. Okuma Etkinliği – 15 Nisan 2020

Geç Antik Çağ

II. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nin gündemi Geç Antik Çağ kavramının ortaya çıkışı ve sınırları olmuştur. Etkinlik okunan makalenin yazarı Turhan Kaçar’ın katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Okumalar:

Kaçar, T. 2018. “Geç Antikçağ Tartışmaları ve Bir Revizyon Önerisi Olarak “Birinci Bin Yıl.” CEDRUS 6:519-34.


I. Okuma Etkinliği – 8 Nisan 2020

Salgınlar

I. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği’nde katılımcılar salgın hastalıkların Bizans tarihyazımı üzerindeki etkilerini klasik gelenek bağlamında tartışmıştır. 

Okumalar:

Miller, T. S. 1976. “The Plague in John VI Cantacuzenus and Thucydides.” GRBS 17/4:385-95.


Powered by WordPress.com.